MATERIJALI

Mramor

Mramor je zrnasto-kristalični vapnenac s primjesama, nastao metamorfozom karbonatnih prolita (sedimentnih stijena vapnenaca i dolomita) pri uvjetima povišene temperature i litostatskog tlaka. Čisti mramor je snježnobijele  boje, a primjese metalnih oksida daju mu žutu, smeđu ili crvenkastu boju, grafit, ugljen i bitumen sivu ili crnu te klorit zelenkastu boju. Lako se reže, obrađuje i polira te se zbog toga odavno upotrebljava u graditeljstvu i u umjetnosti. Cijenjen je zbog svoje mliječne boje, poluprozirnosti i toplini koja podsjeća na ljudski dodir.

U ponudi imamo razne vrste domaćih i stranih mramora i vapnenaca, a neke od njih možete vidjeti u sljedećoj galeriji.

Graniti

Granit je veoma raširen tip kiselih intruzivnih magmatskih stijena. Obično su srednje do krupno kristalasti, a mogu biti ružičasti do tamnosivi, što ovisi o njihovom kemijskom i mineralnom sastavu.  Granit je gotovo uvijek masivan, čvrst i tvrd, zbog čega je vrlo raširena njegova uporaba kao građevinskog  i arhitektonskog  kamena.

U ponudi imamo sve najtraženije vrste granita pogodnih za uređenje Vaših interijera i eksterijera, a neke od njih možete vidjeti u galeriji.

Travertin

Travertin spada u skupinu karbonatnih sedimentnih stijena koje se odlikuju trakastom građom, a poznat je zbog prisutnosti malih šupljina koje se po potrebi popunjavaju cementom ili sintetičkim smolama. Lako se obrađuje i polira do visokog sjaja,  najčešće se primjenjuje za oblaganje podova i zidova prilikom uređenja interijera i eksterijera.

U ponudi imamo najpoznatije talijanske travertine, idealne za uređenje Vaše fasade ili pak kupaonice

Odaberite prirodni kamen!